PROM

Mise au point à la fin des années 70 par la firme Texas Instruments, la PROM [“Programmable Read Only Memory”1] est une mémoire que nous pouvons seulement lire, et dont les données ne sont pas perdues lorsque l'alimentation de l'ordinateur n'est pas présente (mémoire non volatile).

Nous parlons de Programmable ROM, car les données d'une PROM sont écrites à l'aide d'une tension électrique.

L'intérêt d'une PROM est que nous pouvons les programmer nous-même à l'aide d'un PROM-programmateur.

Initialement, toutes les jonctions entre lignes et colonnes sont connectées. Chaque jonction renvoie la valeur 0.

Pour programmer une PROM, nous devons brûler les fusibles présents entre les lignes de mots et les lignes de bits, ce qui signifie qu'une fois programmée, la PROM ne peut plus être modifiée.

Chaque fusible qui saute permet de retourner la valeur 1.

Une autre méthode est l'utilisation d'une technologie anti-fusible. Contrairement aux fusibles, un anti-fusible est un élément programmable qui n'est passant qu'après programmation. La programmation s'effectue en détruisant un diélectrique, créant alors une connexion.

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/05/2004 gemaakt, de laatste keer de 07/01/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/memoire-prom.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

  1. a,b,c,d,e,f… 2 meer links… Programmable Read Only Memory : komt overeen met « mémoire programmable en lecture seule » en français

  2. a,b,c,d,e,f… 1 meer links… PROM : “Programmable Read Only Memory” (en français, « mémoire programmable en lecture seule »)

  3.  Read Only Memory : komt overeen met « mémoire morte, ou traduction litérale mémoire en lecture seule » en français

  4.  ROM : “Read Only Memory” (en français, « mémoire morte, ou traduction litérale mémoire en lecture seule »)

Inhoudsopgave Haut