Quelques commandes UNIX importantes

cat
Afficher le contenu d’un fichier

Inhoudsopgave Haut

CD
Commande DOS.
Commande Unix.

Angl : Change Directory.

Permet de rendre actif un répertoire de l´arborescence.
  • CD nom_rep = Le répertoire nom_rep directement inférieur dans l’arborescence est actif.

  • CD repsrep = Rendre actif le répertoire srep, situé directement sous le répertoire rep, lui-même sous le répertoire courant.

  • CD .. = Remonter d´un niveau.

  • CD \ = Retourner à la racine du disque (Rappel: Alt + 92 pour le signe \).

Inhoudsopgave Haut

cp
Copier un fichier ou un répertoire.

Inhoudsopgave Haut

DATE
Commande DOS interne.
Permet d’afficher et de changer la date de l’ordinateur.
Format : JJ-MM-AA (ou YY-MM-DD).

Inhoudsopgave Haut

date
Afficher l’heure.

Inhoudsopgave Haut

diff
Comparer deux fichiers.

Inhoudsopgave Haut

emacs
Editeur Unix.

Inhoudsopgave Haut

grep
Commande UNIX :
Rechercher une chaîne de caractères dans un fichier.

Inhoudsopgave Haut

kill
Commande UNIX : Tuer un processus.

Inhoudsopgave Haut

lp
Commande UNIX : Imprimer un fichier.

Inhoudsopgave Haut

ls
Commande UNIX : Cataloguer le contenu d’un répertoire (presque identique à la commande DIR du DOS).

Plus d'informations sur cette commande.

Inhoudsopgave Haut

MKDIR
Commande DOS.
Angl : Make Directory.
Commande identique à MD.

Inhoudsopgave Haut

mkdir
Commande UNIX : Créer un répertoire.

Inhoudsopgave Haut

more
Commande UNIX : Lire un fichier page par page.

Inhoudsopgave Haut

mv
Commande UNIX : Déplacer un fichier ou un répertoire.
Angl : move.

Inhoudsopgave Haut

passwd
Commande UNIX : Modifier son mot de passe.

Inhoudsopgave Haut

ps
Commande UNIX : Afficher la liste des processus actifs.

Inhoudsopgave Haut

pwd
Commande UNIX : Afficher le chemin du répertoire courant.
Voir l'exemple appliqué au prompt.

Inhoudsopgave Haut

rlogin
Commande UNIX : Etablissement d’une connexion avec une machine distante.

Inhoudsopgave Haut

rm
Commande UNIX : Détruire un fichier (Angl : remove).

Inhoudsopgave Haut

RMDIR
Commande DOS.
Angl: Remove Directory.

Commande de suppression de répertoire.
Voir RD.

Inhoudsopgave Haut

rmdir
Commande UNIX : Détruire un répertoire (Angl : remove directory).

Inhoudsopgave Haut

rsh
Commande UNIX : Exécuter une commande sur une machine distante.

Inhoudsopgave Haut

tar
Commande UNIX : Ecrire une archive sur bande magnétique.

Inhoudsopgave Haut

Telnet
Le protocole telnet permet l'émulation d'un terminal grâce à la possibilité d'ouvertures de sessions sur des hôtes distants. Des programmes situés sur d'autres machines peuvent donc être exécutés sur notre propre machine.
Telnet est par exemple utilisé dans la configuration et la mise à jour d'un routeur, switch, etc..

Inhoudsopgave Haut

telnet
Commande UNIX : Etablissement d’une connexion avec une machine distante.

Inhoudsopgave Haut

vi
Commande UNIX : Editeur Unix très puissant, mais peu convivial selon certains.

Consulter la page consacrée au Vi.

Inhoudsopgave Haut

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/unix-commandes.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.