Surcharger des fonctions

Le C++ nous permet de travailler avec des fonctions qui portent le même nom, mais qui exécutent des opérations différentes. Au moment de la compilation, le compilateur détermine la fonction à appeler en fonction du nombre et du type d'arguments que la fonction appelle.

Le programme surcharge_somme.cpp nous fournit deux fonctions nommées "somme" qui retournent la somme des éléments d'un tableau.
Suivant le fait que la fonction main appelle la fonction somme en lui fournissant des entiers ou des flotants, une des deux fonctions somme sera appelée.

 1. #include <iostream.h>
 2.  
 3. int somme (int *tableau, int kMax)//kMax:nbre max de val du tableau
 4. {
 5. int r=0;//résultat
 6. int k;//compteur
 7. for (k=0;k<kMax;k++)
 8. r+=tableau[k];
 9. return(r);
 10. }
 11.  
 12. float somme (float *tableau, int kMax)
 13. {
 14. float r=0;
 15. int k;
 16. for (k=0;k<kMax;k++)
 17. r+=tableau[k];
 18. return(r);
 19. }
 20.  
 21. void main (void)
 22. {
 23. int i[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
 24. float f[4]={1.1,2.2,3.3,4.4};
 25. cout << "Somme des entiers: " << somme(i,9) << '\n';
 26. cout << "Somme des flotants: " << somme(f,4) << '\n';
 27. }

Autre exemple: le programme swap permet d'intervertir deux ou quatre valeurs suivant le nombre d'arguments passés à la fonction swap.

 1. #include <iostream.h>
 2.  
 3. void swap (int *a, int *b)
 4. {
 5. int temp=*a;
 6. *a=*b;
 7. *b=temp;
 8. }
 9.  
 10. void swap (int *a, int *b, int *c, int *d)
 11. {
 12. int temp=*a;
 13. *a=*b;
 14. *b=temp;
 15. temp=*c;
 16. *c=*d;
 17. *d=temp
 18. }
 19.  
 20. void main (void)
 21. {
 22. int a=1,b=2,c=3,d=4;
 23. swap(&a, &b);
 24. cout << "Echange des 2 valeurs: " << a << b << '\n';
 25. swap(&a, &b, &c, &d);
 26. cout << "Echange des 4 valeurs: " << a << b << c << d << '\n';
 27. }

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 24/12/2002 gemaakt, de laatste keer de 26/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/cp-surcharge.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.