Calcul des prédicats : les substitutions

Une substitution est le fait de remplacer une variable par un autre terme. Nous représenterons la substitution au sein de l'ensemble par une lettre grecque, et l'opérateur de substitution par le signe  / , mais nous pouvons aussi retrouver dans certains ouvrages le signe = dont la signification est identique.

Nous traduirons la notation  { X / Y }  par « X est remplacé par Y »1.

Inhoudsopgave Haut

Définition de la substitution

Une substitution est un ensemble de la forme σ  =   { X1 / t1, ..., Xn / tn }  tel que  

 •  ∀ i ∈  { 1, ..., n } Xi ∈ V
 •  ∀ i ∈  { 1, ..., n } ti ∈ T
 •  ∀ i, j ∈  { 1, ..., n } i ≠ j ⇒ Xi ≠ Xi
 •  ∀ i ∈  { 1, ..., n } Xi ≠ ti

Inhoudsopgave Haut

Domaine et co-domaine

Soit σ  =   { X1 / t1, ..., Xn / tn }  une substitution, nous avons
dom(σ)  =   { X1, ..., Xn }  et codom(σ)  =  var(t1, ..., tn)

Inhoudsopgave Haut

Exemples de substitutions

 •  { X / 1, Y / 2, Z / 3 }  substitue 1 à X (remplace X par la valeur 1), substitue 2 à Y, et 3 à Z.
 •  { X / 3, Y / f(Z) } 
 •  { X / Z, Y / f(Z) } 

Inhoudsopgave Haut

Exemples non-valides

 •  { X / X, Y / 1 }  n'est pas une substitution car on ne peut substituer une variable par elle-même.
 •  { X / 1, X / 2, Y / 3 }  n'est pas une substitution car on ne peut lier une variable à deux termes différents. Sinon, devons nous substituer 1 ou 2 à X ?

Inhoudsopgave Haut

Substitutions appliquées à des expressions

Nous pouvons aussi appliquer des substitutions sur des termes composés ou des expressions prédicatives. Si nous appliquons une substitution σ sur l'expressions prédicative E (dont nous noterons le résultat σE), nous devons remplacer, pour toute variable X que nous rencontrons dans E, la variable X par le terme t qui lui est associé dans E.

Substitution (σ) | Expression (E) | Résultat (σE) |
 { X / michel_chevalier, Y / 1 }  | p(X, X, jacques-yves_cousteau) | p(michel_chevalier, michel_chevalier, jacques-yves_cousteau) |
 { X / hendrik_antoon_lorentz, Y / 1 }  | p(X, Z) | p(hendrik_antoon_lorentz, Z) |
 { X / michel_chevalier, Y / f(Z) }  | p(g(Y), X, h(X), W) | p(g(f(Z)), michel_chevalier, h(michel_chevalier), W) |

Inhoudsopgave Haut

Composition

Nous obtenons la composition σθ de σ  =   { X1 / t1, ..., Xn / tn }  par θ  =   { Y1 / u1, ..., Ym / um }  à partir de { X1 / t1θ, ..., Xn / tnθ, Y1 / u1, ..., Ym / um }  en supprimant tous les Xi / tiθ tels que Xi = tiθ et tous les Yj / uj tels que Yj ∈ codom(σ)

Inhoudsopgave Haut

Cette page utilise des fonctions particulières d'affichage de formules (plus d'infos) , vous pouvez choisir entre un affichage mathml, un affichage html, et un affichage texte

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 10/07/2010 gemaakt, de laatste keer de 28/10/2018 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/calcul-predicats-substitution.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

 1.  Notation : Dans certains ouvrages  { Y / X }  est traduit par « Y remplace X », mais nous n'utiliserons jamais cette notation dans les pages qui suivent car cette notation est inversée par rapport à celle que nous utilisons. Une fois qu'un choix de notation est pris, nous devons nous y tenir afin d'éviter toute confusion possible.

Inhoudsopgave Haut

Referenties

 1. boek Taal van het document:fr IHDCB337 - Technique d'intelligence artificielle : JM Jacquet, Programmation déclarative (2009)
 2. boek Taal van het document:fr IHDCB337 - Technique d'intelligence artificielle : H Toussaint, Tp (2009)
 3. boek Taal van het document:fr Logique pour l'informatique : Serenella Cerrito, Introduction à la déduction automatique (October 2008)

Deze verwijzingen en links verwijzen naar documenten die geraadpleegd zijn tijdens het schrijven van deze pagina, of die aanvullende informatie kunnen geven, maar de auteurs van deze bronnen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina.
De auteur Deze site is als enige verantwoordelijk voor de manier waarop de verschillende concepten, en de vrijheden die met de referentiewerken worden genomen, hier worden gepresenteerd. Vergeet niet dat u meerdere broninformatie moet doorgeven om het risico op fouten te verkleinen.

Inhoudsopgave Haut