Code ASCII

Les caractères sont tous des valeurs de type entier, qui correspondent à un code.

Le code ASCII (American Standard Code For Information Interchange) est un jeu de caractères codés sur 7 bits, et son usage est très répandu pour la représentation de lettres et de symboles.
Il utilise donc les 128 premiers caractères du jeu de caractères ANSI, mais des codes ASCII étendus (codés sur 8bits) permettent un choix entre 256 valeurs, pour un usage national.

Les 33 premiers codes sont des codes système.

DecHexOctHTMLChrEnFr
0#0h0x0�>NULRien
1#1h0x1 SOH (Start Of Head)Début de l'entête
2#2h0x2 STX (Start of Text)Début de texte
3#3h0x3 ETX (End of Text)Fin de texte
4#4h0x4 EOT (End Of Transmission)Fin de transmission
5#5h0x5 ENQ (Enquiry demand)
6#6h0x6 ACK (Acknowledge)Accusé de réception
7#7h0x7 BEL (beep)Avertissement sonore
8#8h0x10 BS (Back Space)Retour d'un caractère
9#9h0x11	 HT (Horizontal Tabulation)Tabulation horizontale
10#ah0x12
 LF (Line Feed)Ejection d'une feuille
11#bh0x13 VT (Vertical Tabulation)Tabulation verticale
12#ch0x14 FF (Form Feed)Avancée de la feuille
13#dh0x15
 CR (Carriage Return)Retour Chariot (Enter)
14#eh0x16 SO (Shift Out)
15#fh0x17 SI (Shift In)
16#10h0x20 DLE (Data Link Escape)
17#11h0x21 DC1 (Device Control 1)
18#12h0x22 DC2
19#13h0x23 DC3
20#14h0x24 DC4
21#15h0x25 NACK (Negative ACK)
22#16h0x26 SYN (Synchronous)
23#17h0x27 ETB (End Transmission Block)
24#18h0x30 CAN (Cancel)
25#19h0x31 EM (End of Medium)
26#1ah0x32 SUB (Substitude)
27#1bh0x33 ESC (Escape)
28#1ch0x34 FS (File Separator)
29#1dh0x35 GS (Group Separator)
30#1eh0x36 RS (Record Separator)
31#1fh0x37 US (United Separator)
32#20h0x40  SP (Space)
33#21h0x41!!
34#22h0x42""
35#23h0x43##
36#24h0x44$$
37#25h0x45%%
38#26h0x46&&
39#27h0x47''
40#28h0x50((
41#29h0x51))
42#2ah0x52**
43#2bh0x53++
44#2ch0x54,,
45#2dh0x55--
46#2eh0x56..
47#2fh0x57//
48#30h0x6000
49#31h0x6111
50#32h0x6222
51#33h0x6333
52#34h0x6444
53#35h0x6555
54#36h0x6666
55#37h0x6777
56#38h0x7088
57#39h0x7199
58#3ah0x72::
59#3bh0x73&#59;;
60#3ch0x74&#60;<
61#3dh0x75&#61;=
62#3eh0x76&#62;>
63#3fh0x77&#63;?
64#40h0x100&#64;@
65#41h0x101&#65;A
66#42h0x102&#66;B
67#43h0x103&#67;C
68#44h0x104&#68;D
69#45h0x105&#69;E
70#46h0x106&#70;F
71#47h0x107&#71;G
72#48h0x110&#72;H
73#49h0x111&#73;I
74#4ah0x112&#74;J
75#4bh0x113&#75;K
76#4ch0x114&#76;L
77#4dh0x115&#77;M
78#4eh0x116&#78;N
79#4fh0x117&#79;O
80#50h0x120&#80;P
81#51h0x121&#81;Q
82#52h0x122&#82;R
83#53h0x123&#83;S
84#54h0x124&#84;T
85#55h0x125&#85;U
86#56h0x126&#86;V
87#57h0x127&#87;W
88#58h0x130&#88;X
89#59h0x131&#89;Y
90#5ah0x132&#90;Z
91#5bh0x133&#91;[
92#5ch0x134&#92;\
93#5dh0x135&#93;]
94#5eh0x136&#94;^
95#5fh0x137&#95;_
96#60h0x140&#96;`
97#61h0x141&#97;a
98#62h0x142&#98;b
99#63h0x143&#99;c
100#64h0x144&#100;d
101#65h0x145&#101;e
102#66h0x146&#102;f
103#67h0x147&#103;g
104#68h0x150&#104;h
105#69h0x151&#105;i
106#6ah0x152&#106;j
107#6bh0x153&#107;k
108#6ch0x154&#108;l
109#6dh0x155&#109;m
110#6eh0x156&#110;n
111#6fh0x157&#111;o
112#70h0x160&#112;p
113#71h0x161&#113;q
114#72h0x162&#114;r
115#73h0x163&#115;s
116#74h0x164&#116;t
117#75h0x165&#117;u
118#76h0x166&#118;v
119#77h0x167&#119;w
120#78h0x170&#120;x
121#79h0x171&#121;y
122#7ah0x172&#122;z
123#7bh0x173&#123;{
124#7ch0x174&#124;|
125#7dh0x175&#125;}
126#7eh0x176&#126;~
DecHexOcthtmlChr
0#0h0x0&#0;>NULRien
1#1h0x1&#1; SOH (Start Of Head)Début de l'entête
2#2h0x2&#2; STX (Start of Text)Début de texte
3#3h0x3&#3; ETX (End of Text)Fin de texte
4#4h0x4&#4; EOT (End Of Transmission)Fin de transmission
5#5h0x5&#5; ENQ (Enquiry demand)
6#6h0x6&#6; ACK (Acknowledge)Accusé de réception
7#7h0x7&#7; BEL (beep)Avertissement sonore
8#8h0x10&#8; BS (Back Space)Retour d'un caractère
9#9h0x11&#9; HT (Horizontal Tabulation)Tabulation horizontale
10#ah0x12&#10; LF (Line Feed)Ejection d'une feuille
11#bh0x13&#11; VT (Vertical Tabulation)Tabulation verticale
12#ch0x14&#12; FF (Form Feed)Avancée de la feuille
13#dh0x15&#13; CR (Carriage Return)Retour Chariot (Enter)
14#eh0x16&#14; SO (Shift Out)
15#fh0x17&#15; SI (Shift In)
16#10h0x20&#16; DLE (Data Link Escape)
17#11h0x21&#17; DC1 (Device Control 1)
18#12h0x22&#18; DC2
19#13h0x23&#19; DC3
20#14h0x24&#20; DC4
21#15h0x25&#21; NACK (Negative ACK)
22#16h0x26&#22; SYN (Synchronous)
23#17h0x27&#23; ETB (End Transmission Block)
24#18h0x30&#24; CAN (Cancel)
25#19h0x31&#25; EM (End of Medium)
26#1ah0x32&#26; SUB (Substitude)
27#1bh0x33&#27; ESC (Escape)
28#1ch0x34&#28; FS (File Separator)
29#1dh0x35&#29; GS (Group Separator)
30#1eh0x36&#30; RS (Record Separator)
31#1fh0x37&#31; US (United Separator)
32#20h0x40&#32; SP (Space)
DecHexOcthtmlChr DecHexOcthtmlChr DecHexOcthtmlChr
33#21h0x41&#33;! 65#41h0x101&#65;A 97#61h0x141&#97;a
34#22h0x42&#34;" 66#42h0x102&#66;B 98#62h0x142&#98;b
35#23h0x43&#35;# 67#43h0x103&#67;C 99#63h0x143&#99;c
36#24h0x44&#36;$ 68#44h0x104&#68;D 100#64h0x144&#100;d
37#25h0x45&#37;% 69#45h0x105&#69;E 101#65h0x145&#101;e
38#26h0x46&#38;& 70#46h0x106&#70;F 102#66h0x146&#102;f
39#27h0x47&#39;' 71#47h0x107&#71;G 103#67h0x147&#103;g
40#28h0x50&#40;( 72#48h0x110&#72;H 104#68h0x150&#104;h
41#29h0x51&#41;) 73#49h0x111&#73;I 105#69h0x151&#105;i
42#2ah0x52&#42;* 74#4ah0x112&#74;J 106#6ah0x152&#106;j
43#2bh0x53&#43;+ 75#4bh0x113&#75;K 107#6bh0x153&#107;k
44#2ch0x54&#44;, 76#4ch0x114&#76;L 108#6ch0x154&#108;l
45#2dh0x55&#45;- 77#4dh0x115&#77;M 109#6dh0x155&#109;m
46#2eh0x56&#46;. 78#4eh0x116&#78;N 110#6eh0x156&#110;n
47#2fh0x57&#47;/ 79#4fh0x117&#79;O 111#6fh0x157&#111;o
48#30h0x60&#48;0 80#50h0x120&#80;P 112#70h0x160&#112;p
49#31h0x61&#49;1 81#51h0x121&#81;Q 113#71h0x161&#113;q
50#32h0x62&#50;2 82#52h0x122&#82;R 114#72h0x162&#114;r
51#33h0x63&#51;3 83#53h0x123&#83;S 115#73h0x163&#115;s
52#34h0x64&#52;4 84#54h0x124&#84;T 116#74h0x164&#116;t
53#35h0x65&#53;5 85#55h0x125&#85;U 117#75h0x165&#117;u
54#36h0x66&#54;6 86#56h0x126&#86;V 118#76h0x166&#118;v
55#37h0x67&#55;7 87#57h0x127&#87;W 119#77h0x167&#119;w
56#38h0x70&#56;8 88#58h0x130&#88;X 120#78h0x170&#120;x
57#39h0x71&#57;9 89#59h0x131&#89;Y 121#79h0x171&#121;y
58#3ah0x72&#58;: 90#5ah0x132&#90;Z 122#7ah0x172&#122;z
59#3bh0x73&#59;; 91#5bh0x133&#91;[ 123#7bh0x173&#123;{
60#3ch0x74&#60;< 92#5ch0x134&#92;\ 124#7ch0x174&#124;|
61#3dh0x75&#61;= 93#5dh0x135&#93;] 125#7dh0x175&#125;}
62#3eh0x76&#62;> 94#5eh0x136&#94;^ 126#7eh0x176&#126;~
63#3fh0x77&#63;? 95#5fh0x137&#95;_ 
64#40h0x100&#64;@ 96#60h0x140&#96;` 

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 08/03/2020 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/code-ascii.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.