Définition de «JSF»

JSF
(Java Server Faces) framework de création et de gestion d’interface utilisateur Web. Il fournit des composants graphiques de base : boutons, liens hypertextes, case à cocher..., un modèle de création de composants nouveaux, des moyens de gestion des actions utilisateur sur les composants (dont des services de validation des entrées), des services de liaison entre les composants graphiques et les objets métier (dont des services de synchronisation d’état). La couche présentation des composants est très diversifiée : navigateur Web, téléphone portable, PDA... JSF peut être déployé en application Web ou en application J2EE. Il est défini par des spécifications standard SUN JSR 127 et une implémentation de référence JSR 127 RI. Il est documenté par une API Java (classes et méthodes), une TagLib et un kit de rendu de composants.

Catégories

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 19/03/2002 gemaakt, de laatste keer de 10/12/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/glossaire/jsf

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.